Formularz reklamacji SRAM 33TW logo

Obsługą reklamacji zajmuje się firma:
Thirty Three Workshop Sp. z o.o.

Wysyłki prosimy kierować na adres:
THIRTY THREE WORKSHOP SP. Z O.O.
/SRAM SERWIS/
UL. KARMELKOWA 2B,
52-436 WROCŁAW


Przy zgłaszaniu reklamacji OEM* proszę załączyć zdjęcia:
- dokument sprzedaży klientowi końcowemu
- uzupełniona karta gwarancyjna
- zdjęcie z numerem ramy
- zdjęcie z numerem seryjnym komponentu
- zdjęcie uszkodzenia

Przy zgłaszaniu reklamacji OEM* przedsprzedażnej proszę załączyć zdjęcia:
- zdjęcie z numerem ramy
- zdjęcie z numerem seryjnym komponentu
- zdjęcie uszkodzenia

Przy zgłaszaniu reklamacji AM** proszę załączyć zdjęcia:
- faktura zakupu
- dokument sprzedaży klientowi końcowemu
- zdjęcie z numerem seryjnym komponentu
- zdjęcie uszkodzeń

Przy zgłaszaniu reklamacji AM** przedsprzedażnej proszę załączyć zdjęcia:
- faktura zakupu
- zdjęcie z numerem seryjnym komponentu
- zdjęcie uszkodzeń

Gdzie:
* OEM – części Sram (włącznie z Rock Shox, Avid, Truvativ, Zipp) zamontowane w rowerze,
** AM – części Sram (włącznie z Rock Shox, Avid, Truvativ, Zipp) kupowane jako samodzielny produkt .

Dane siedziby firmy:
Thirty Three Workshop Sp. z o.o.,
ul. Dróżnicza 17A, 52-129 Wrocław, NIP: 899-286-04-99
Załącznik

Dopuszczalne typy plików: gif, jpg, jpeg, png, doc, docx, xls, xlsx, pdf, txt, zip, ods, odt. Maksymalny rozmiar pliku to 20MB.

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. obowiązują nowe wymagania dotyczące ochrony danych osobowych określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, tzw. RODO). Przedstawiamy Państwu informację o przetwarzaniu Państwa danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z poniższym dokumentem.
Serdecznie pozdrawiamy,

Thirty Three Workshop

Informacja o przetwarzanych danych osobowych

Thirty Three Workshop Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Dróżniczej 17A, kod pocztowy: 52-129, przetwarza Pani/Pana dane osobowe uzyskane w związku z zakupami w Thirty Three Workshop i korzystaniem przez Państwa z serwisu internetowego https://sramserwis.reklamator.com.pl/

I. Kto jest administratorem moich danych osobowych?
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: spółka Thirty Three Workshop Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Dróżniczej 17A, kod pocztowy: 52-129, (dalej: „Administrator”). 2. Kontakt z Administratorem danych osobowych możliwy jest za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Karmelkowa 2, 52-436 Wrocław lub drogą e-mailową pod adresem: info@33workshop.com lub: info@sramserwis.pl

II. Jakie są cele przetwarzania danych osobowych?
Dane osobowe uzyskane podczas: zawarcia umowy, rejestracji konta w serwisie, wyrażenia zgody marketingowej, wykorzystujemy w następujących celach:
1. zawarcia i wykonania umowy – przez czas trwania umowy oraz czas po jej zakończeniu, aż do momentu poprawnego wykonania umowy,
2. wykonania spoczywających na Administratorze obowiązków prawnych:
a. wystawienie i przechowywanie faktur, w tym dokumentów księgowych;
b. obsługa prawa do odstąpienia od umowy oraz reklamacji w terminie i formie przewidzianej przez przepisy prawa;
c. przez czas niezbędny do wykonania ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego;
3. wysyłanie treści marketingowych – przez czas istnienia zgody na otrzymywane treści marketingowych;

III. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych osobowych?
1. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych jest:
a. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [dalej: RODO]. tj. uzyskana zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
b. art. 6 ust. 1. lit. b RODO tj. wykonanie umowy lub podjęcie działań na żądania przed zawarciem umowy;
c. art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
2. Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania zgody, obowiązywania umowy i obowiązku prawnego określonych w pkt.1

IV. Komu mogą być udostępnione dane osobowe?
1. Państwa dane możemy ujawnić:
a. podmiotom świadczącym dla nas usługi doradcze, pomoc prawną, podatkową, rachunkową; podmiotom prowadzącym działalność płatniczą,
b. podmiotom świadczącym dla nas usługi związane ze wsparciem informatycznym i programistycznym,
c. operatorom pocztowym i firmom kurierskim w zakresie niezbędnym do świadczenia przez te podmioty usług na naszą rzecz
2. Nie przekazujemy danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

V. Jakie uprawnienia mi przysługują?
1. W każdej chwili mogą Państwo żądać od Administratora dostępu do przetwarzanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
2. Mają Państwo prawo żądać od Administratora przeniesienia danych osobowych do innego administratora danych.
3. Z wszystkich powyżej wymienionych uprawnień mogą Państwo skorzystać poprzez:
a. kontakt pisemny: ul. Karmelkowa 2, 52-436 Wrocław
b. kontakt e-mailowy: info@33workshop.com lub: info@sramserwis.pl

VI. Czy mam prawo do sprzeciwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych?
1. Niezależnie od uprawnień określonych w V. przysługuje Państwu w dowolnym momencie prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
2. Po otrzymaniu od Państwa sprzeciwu nastąpi zaprzestanie przetwarzania Państwa danych osobowych, o ile przepisy prawne nie nakazują inaczej.

VII. Czy mam prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych?
1. Mają Państwo możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

VIII. Jak są chronione moje danych osobowe?
a. Informujemy, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób bezpieczny, zgodny z regulaminem świadczenia usług oraz z przepisami prawa, w tym RODO.
b. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie możliwe środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w celu obsługi zgłoszenia.